Udvidelsen af Thyhallen

Første del af udvidelsen omfatter en hal i fuld størrelse og en multihal samt renovering af den eksisterende opvisningshal. Det er en del af en helhedsplan om et moderne regionalt center for livskvalitet. 

Multihallen med springfaciliteter opføres sydvest for Thyhallen og bygges sammen med denne. Desuden bygges der en ny hal i forlængelse af den eksisterende opvisningshal. Der laves en mobil tilskuertribune, som desuden kan fungere som skillevæg mellem de to haller. Samtidig påbegyndes en renovering af den eksisterende hal mm.

Når hallerne er færdige, skal der i to nye etaper skabes Center for Sundhed samt helt nye udearealer omkring Thyhallen.

HER kan du læse mere om projektet.