En ny strategiplan - "Thy på forkant"

Et idrætsligt og kulturelt fyrtårn

Natur, kultur og fritidsoplevelser og det fællesskab der skabes af kommunens mange foreninger er helt centrale elementer i Thy på forkant.

Thyhallen har med sin placering midt i et blomstrende uddannelsesområde med bla. handelsskole, gymnasium, erhvervsuddannelser, uddannelsescenter, social og sundhedsskole, og folkeskolede allerbedste forudsætnnger for at udvikle sig til til et idrætsligt og kulturelt fyrtårn lokalt og regionalt.

Thyhallen har årligt ca. 700.000 besøgende, og en udvikling og modernisering af hallens faciliteter vil skabe grobund for en betydelig udvikling i besøgstallet og understøtte Thisted Kommunes initiativer i forhold til at udvikle sig til et alternativ til livet i storbyen.

 

Udbygningsplanerne indeholder b.la:

  • Ny indretning - og ombygning af nuværende adgangs - og cafeområde
  • Udnyttelse af eksisterende og "døde" kvadratmeter
  • Skabe flere kvadratmeter til multifunktionelle og fleksible aktivitetsområder
  • Gymnastik og springfaciliteter
  • Skabelse af sociale opholdssteder
  • Støttepunkt for udendørs aktiviteter
  • Forbedre og udbygge publikum faciliteter
  • Skabe transparens og samhørighed i hallens faciliteter og aktiviteter
  • Optimering af faciliteter til motionscenter

 

Se mere om projektet

Følg med i udbygningsplanerne  her på siden.

Nordjyske d. 9. januar 2019

Nordjyske d. 13. november 2019

Limfjord Update d. 20. januar 2020

Thisted Posten d. 5. februar 2020