Anti Doping Danmark

Regler om doping:

  • Fitnesscentret er medlem af Anti Doping Danmark, hvorfor centeret og medlemmer er undergivet reglerne i dopinglovgivningen.
  • Ethvert medlem skal ved forespørgsel fra denne organisation afgive dopingtest under retningslinjer fra denne organisation.
  • Dopingkontrollanter fra Anti Doping Danmark kan komme på såvel anmeldt som uanmeldt besøg.
  • Et medlem skal ved en kontrol kunne identificere sig med bevis.
  • Nægter et medlem at lade sig teste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve.
  • Oplysninger vedr. en positiv prøve kan Anti Doping Danmark videregive til relevante samarbejdsparter og resulterer i udelukkelse af al idræt i 2 år.
  • Formidling af dopingmidler eller tilskyndelse til indtagelse af forbudte midler medfører, foruden karantæne j.f. DI.F.´s love og regler, omgående bortvisning og politianmeldelse.

Anti Doping Danmark