En søndag med hyggeligt samvær

Julepromenaden er decemberhygge og en status på, hvor langt de enkelte hold er nået midtvejs mellem start i september og forårets opvisninger i marts.

Mere info ved henvendelse til TGI